Dryer Map

dryer-map-hi-pressure
 

مشخصات


این نوع کمپرسورها در صنايع مختلف ازجمله خط توليد بطري PET و تست شيرآلات گاز و استارتر ژنراتور كشتي و غيره در فشارهاي 16-20-30-40 bar در ظرفيت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد .
pfp
فارسی