dryer-map-booster
 

مشخصات


در صورتی که در برخی از صنایع نیاز به هوای فشرده با فشار بالاتر از 40 بار در حجم های بالاتر از 300 لیتر در دقیقه باشد برای تامین هوای فشرده مورد نیاز از ترکیب کمپرسور اسکرو و کمپرسور پیستونی فشار قوی بشکل بوستر پمپ استفاده می شود.
pbp
فارسی